اخبار

1396/06/09
کلیه پژوهشگرانی که مقالات آنها پذیرفته شده و در همایش ثبت نام و واریز وجه انجام داده اند به رایگان گواهی بین المللی OXFORD CERTرا نیز دریافت میکنند


  کلیه پژوهشگرانی که مقالات آنها پذیرفته شده و در همایش ثبت نام و واریز وجه انجام داده اند به رایگان گواهی بین المللی  OXFORD CERTرا نیز دریافت میکنند(این گواهی تنها برای فردی که کنترل پنل ایجاد کرده ومقاله ایشان پذیرش شده وثبت نام کرده اند رایگان بوده واگر سایر نویسندگان موارد فوق را نیاز داشته باشند می بایست کنترل پنل مجزا ایجاد و ثبت نام نمایند)

آدرس وب سایت رسمی:                http://www.oxfordcert.org/

 

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !