اخبار

1396/06/16
به اطلاع کلیه شرکت کنندگانی که مقالات آنها پذیرفته شده و هنوز موفق به واریز وجه نشدند می رساند آخرین مهلت ثبت نام تا روز یکشنبه مورخ 19 شهریور ساعت 24 بوده وپس از آن سایت بسته وقسمت خدمات وپرداخت آنلاین غیر فعال میگردد ومقالات ثبت نام نشده به منزله انصراف تلقی وحذف میگردند.


 به اطلاع کلیه شرکت کنندگانی که مقالات آنها پذیرفته شده و هنوز موفق به واریز وجه نشدند می رساند آخرین مهلت ثبت نام تا روز یکشنبه مورخ 19 شهریور ساعت 24 بوده وپس از آن سایت بسته وقسمت خدمات وپرداخت آنلاین غیر فعال میگردد ومقالات ثبت نام نشده به منزله انصراف تلقی وحذف میگردند.

1396/06/09
با توجه به تماس های مکرر پژوهشگران و محققان جهت شرکت در همایش مهلت ارسال مقاله تا 16 شهریور تمدید شد


 با توجه به تماس های مکرر پژوهشگران و محققان جهت شرکت در همایش مهلت ارسال مقاله تا 16 شهریور تمدید شد 

1396/06/09
زمان برگزاری همایش روز پنجشنبه مورخ 23 شهریور ساعت 9 صبح ، مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان، کیلومتر 5 جاده تهران


   زمان برگزاری همایش روز پنجشنبه مورخ 23 شهریور ساعت 9 صبح ، مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان، کیلومتر 5 جاده تهران


1396/06/09
کلیه پژوهشگرانی که مقالات آنها پذیرفته شده و در همایش ثبت نام و واریز وجه انجام داده اند به رایگان گواهی بین المللی OXFORD CERTرا نیز دریافت میکنند


  کلیه پژوهشگرانی که مقالات آنها پذیرفته شده و در همایش ثبت نام و واریز وجه انجام داده اند به رایگان گواهی بین المللی  OXFORD CERTرا نیز دریافت میکنند(این گواهی تنها برای فردی که کنترل پنل ایجاد کرده ومقاله ایشان پذیرش شده وثبت نام کرده اند رایگان بوده واگر سایر نویسندگان موارد فوق را نیاز داشته باشند می بایست کنترل پنل مجزا ایجاد و ثبت نام نمایند)

آدرس وب سایت رسمی:                http://www.oxfordcert.org/

 

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر